مسئول واحد مددکاری اجتماعی

مهرزاد مستاجران                 

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

تحصیلات

کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ارومیهانجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید)پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع
۰۳/۰۹/۱۳۹۳اصفهانمکسا- خیریه حضرت ابوالفضل- مرکز آموزش علمی کاربردی انتخابمبانی و نقش مددکاری اجتماعی در خیریه ها
۱۱/۱۳۹۴-۲/۱۳۹۵اصفهانموسسه آموزش عالی آزاد مدتتشخیص و درمان مشکلات جنسی
۱۰/۱۳۹۵-۱۱/۱۳۹۶اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیدآسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
۲۱/۰۱/۱۳۹۶اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیدزوج درمانی
۲۱/۰۱/۱۳۹۷اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیدمصاحبه بالینی و تشخیصی
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۶اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیددرمان شناختی رفتاری
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۷اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیدئرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۸اصفهانمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحیدتفسیر تست هوش وکسلر، آسیب شناسی و تست های شخصیت NEO و MMPI

کارشناس واحد

فریمان نقائی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

تحصیلات

 کارشناس ارشد حقوق

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ارومیهانجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید)پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع