مسئول واحد مددکاری اجتماعی

مهرزاد مستاجران                 

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

تحصیلات

کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ ارومیه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید) پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع
۰۳/۰۹/۱۳۹۳ اصفهان مکسا- خیریه حضرت ابوالفضل- مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب مبانی و نقش مددکاری اجتماعی در خیریه ها
۱۱/۱۳۹۴-۲/۱۳۹۵ اصفهان موسسه آموزش عالی آزاد مدت تشخیص و درمان مشکلات جنسی
۱۰/۱۳۹۵-۱۱/۱۳۹۶ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
۲۱/۰۱/۱۳۹۶ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید زوج درمانی
۲۱/۰۱/۱۳۹۷ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید مصاحبه بالینی و تشخیصی
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۶ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید درمان شناختی رفتاری
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۷ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید ئرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
۰۳/۱۳۹۵-۰۱/۱۳۹۸ اصفهان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره توحید تفسیر تست هوش وکسلر، آسیب شناسی و تست های شخصیت NEO و MMPI

کارشناس واحد

فریمان نقائی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

تحصیلات

 کارشناس ارشد حقوق

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ ارومیه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید) پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع