مسئول واحد پیشگیری و ژنتیک

دکتر مهرداد زینلیان

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی مولکولی

دوره های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ارومیهانجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید)پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع

کارشناسان واحد

نفیسه حیدرزاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژنتیک

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
۰۷/۱۳۹۳تهرانانستیتو پارستورکارگاه Progeny
Nov-15تهرانشرکت پیشگام بیوتک و BGI چینکارگاه NGS

سجاد زارع

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

زهرا صدری

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژنتیک

سینا نره ای

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶ 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی