مسئول واحد پیشگیری و ژنتیک

دکتر مهرداد زینلیان

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی مولکولی

دوره های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
۸-۱۰ خرداد ۹۳ ارومیه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان اذربایجان غربی (امید) پژوهش های کاربردی در سرطان­های شایع

کارشناسان واحد

نفیسه حیدرزاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژنتیک

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
۰۷/۱۳۹۳ تهران انستیتو پارستور کارگاه Progeny
Nov-15 تهران شرکت پیشگام بیوتک و BGI چین کارگاه NGS

سجاد زارع

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

زهرا صدری

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ژنتیک

سینا نره ای

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶ 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی