مراقبت پرستاری

مراقبت پرستاری از بیماران نیازمند به خدمات تسکینی، یک امر تخصصی است که نیاز به تجربه و دانش کافی دارد. این موارد شامل مراقبت از زخم بستر، انجام سونداژ، تعبیه لوله معده، انجام پانسمان و …. می‌شود. همچنین بیمارانی که دچار سرطان‌‌های دستگاه گوارش می‌شوند، ممکن است به دنبال جراحی، منفذی از روده‌ها یا حالب به پوست آن‌ها تعبیه شود و لذا مجبور به استفاده موقت یا دائمی از کیسه‌های متصل به پوست‌‌ (استومی) گردند. مکسا با ارائه آموزش‌های مورد نیاز در تغذیه بیماران استومی و نگهداری از کیسه از بسیاری از علایم آزاردهنده این بیماران جلوگیری می‌کند. مکسا با ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل بیماران سهم به سزایی در کاهش مراجعات مکرر بیماران برای دریافت این خدمات به مراکز درمانی دارد.