پروتکل انجمن سرطان آمریکا برای غربالگری سرطان روده بزرگ

انجمن سرطان آمریکا توصیه میکند که افرادی که خطر متوسط از سرطان کلورکتال را در سن ۴۵ سالگی دارند باید شروع به غربالگری کنند. این میتواند یا با یک آزمایش حساس انجام شود که علائم سرطان را در مدفوع یک فرد ( ازمایش مبتنی بر مدفوع) یا با یک آزمایشی که روده بزرگ و یا راست روده را بتوانند ببینند این گزینه ها در زیر فهرست شده اند.

افرادی که سالمند و امید به زندگی دارند باید عربالگری سرطان کلورکتال را بطور منظم در سن ۷۵ سالگی انجام دهند.

برای افراد درسنین ۷۶ تا ۸۵ سال تصمیم گیری باید بر اساس ترجیحات فرد، امید به زندگی، سلامت عمومی، و سابقه خانوادگی انها غربالگری انجام شود.

افراد بیش از ۸۵ سال نباید غربالگری سرطان کلورکتال را انجام دهند.

برای غربالگری افرادی که به نظر میرسد ریسک ابتلا به این بیماری را خیلی کم دارند لازم نیست انجام دهند.

سابقه ی فردی سرطان کلورکتال یا انواع خاصی از پولیپها

سابقه ی خانوادگی سرطان کلورکتال

سابقه ی فردی بیماری التهاب روده ( کولیت زخمی یا بیماری کرون)

داشتن یک سندروم سرطان کلورکتال ارثی تایید شده یا شک برانگیز، از قبیل پولیپهای غده ای خانوادگی ( اف ای پی) یا سندروم لینچ( سرطان کولون عده ای پولیپی ارثی)

سابقه داشتن پرتودرمانی در ناحیه شکم و یا لگن در درمان سرطان قبلی

آزمایشات برای غربالگری سرطان کلورکتال

چندین نوع آزمایش برای غربالگری سرطان کلورکتال وجود دارد:

ازمایش مبتنی بر مدفوع

هر ساله ازمایش ایمنی مدفوع بدن  ( ام ای تی)که بسیار حساس است.

هر ساله آزمایش خون مخفی مدفوع( اف ا بی تی)  که بسیار حساس است.

هر ساله یکبار ازمایش دی ان نی بمظور رسیدن به چند نتیجه برای تشخیص این بیمار انجام شود.

آزمایشات ساختاری از روده و راست روده

انجام دادن کلونوسکوپی هر ۱۰ سال یکبار ( کلونوگرافی) .

سیگموییدوسکوپی هر ۵ سال یکبار.

برخی از تفاوتها بین این آزمایشها در نظر گرفته شده است ( به آزمایشات غربالگری سرطان کلورکتال توجه کنید) ، اما مهمترین قضیه این است پزشکان میتوانند در مورد اینکه کدام ازمایشها گزینه ی خوبی برای شما است و چه بیمه ای هزینه شما را پوشش م کمک کنند و شروع به غربالگری و آزمایش کنید.اگر فردی آزمایش غیر از کولونوسکوپی را انتخاب کند اگر نتیجه آزمایش غیر طبیعی باشد باید با کلونوسکوپی پیگیری شود.

افراد با خطربالای ابتلا به این بیماری:

افرادی که در معرض خطر بالای سرطان کلورکتال قرار دارند باید قبل از ۴۵ سالگی شروع به غربالگری برای سرطان کلورکتال کنند باید غربالگری شوند و آزمایشات خاصی انجام دهند. این کار شامل افرادی است که :

سابقه ی خانوادگی قوی از سرطان کلورکتال یا انواع خاصی از پولیپها ( به عولامل خطر در سرطان کلورکتال مراجعه کنید)

سابقه ی افراد با سرطان کلورکتال یا انواع خاصی از پولیپها

سابقه ی فردی از بیماری التهاب روده بزرگ ( کولیت الستراتیو یا بیماری کولون)

سابقه ی خانوادگی شناخته شده از سندروم ارثی سرطان کلورکتال از قبیل پولیپهای غده ای خانوادگی ( اف ای پی) یا سندروم لینچ ( که به عنوان سرطان کولون غیر پولیپی شناخته شده اند)

تاریخچه ی فردی از رادیوتراپی شکم یا ناحیه لگن در درمانهای قبلی سرطان

انجمن سرطان آمریکا دستورالعملهای غربالگری مخصوص برای افراد مبتلا به سرطان کلورکتال ندارند.با این حال برخی از سازمانهای حرفه ای پزشکی، از قبیل نیروی کار چند جانبه ایالات متحده در زمینه سرطان کلورکتال ، این دستوالعملها را اجرا میکند. این دستور العملها پیچیده هستند و بهتر است به همراه پزشکان شما مورد توجه قرار گیرند. بطور کلی، این دستوالعمل افراد را به گدروههای مختلف تقسیم میکند ( هر چند جزییات بستگی به عوامل خطر در هر فرد دارد) .

افراد مبتلا به افزایش خطر ابتلا به سرطان کلورکتال کسانی که یک یا بیشتر از یک نفر از خانوادشان دارای سرطان روده بزرگ یا راست روده هستند توصیه های غربالگری برای این افراد به اینکه   در چه سنی به این بیماری دچار شده اند بستگی دارد. برخی از افراد با سابقه ی خانوادگی میتوانند تنها توصیه هایی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری را رعایت کنند اما ممکن است نیاز به کلونوسکوپی ( ونه ازمایشات دیگر) باشند، که غالبا شروع ان قبل از ۴۵ سالگی است.

افرادی که انواع خاصی از پولیپها را در طی تشخیص با کلونوسکوپیی برداشته اند.

اکثر این افراد بعد از سه سال باید دوباره کلونوسکوپی انجام دهنداما بعضی از افراد دیگر ممکن است زودتر یا دیرتر از ۳ سال این کار را انجام دهند که بستگی به نوع، سایز و تعداد پولیپها دارد.

افرادی که سرطان روده بزرگ و راست روده دارند

اغلب این افراد هر سال نیاز به شروع کلونوسکوپی بطور منظم بعد از عمل جراحی و برداشتن تومور را دارند.روشهای دیگر مانند اولستراسوند نیز ممکن است برای برخی از افراد مبتلا به سرطان راست روده توصیه شود که بستگی به نوع عمل جراحی دارد.

افرادی که پرتو درمانی در ناحیه شکم و لگن بعنوان درمان برای سرطان دارند.اغلب این افراد نیاز دارند که در سن کمتر کلونوسکوپی شوند (بسته به سن افراد) و حتی ممکن است نیاز به غربالگری بیش از حد معمول داشته باشند( حداقل هر ۵ سال یکبار).

افرادی که ریسک بالایی به ابتلا به سرطان کلورکتال دارند.

افراد مبتلا به بیماری التهاب روده ( بیماری کرون یا کولیت السترایید)

این افراد به طور کلی نیاز به کلونوسکوپی در سن کم و نه ازمایشات دیگری هر یک یا دو سال یکبار دارند.

افرادی که شناخته شده یا مظنونند به داشتن سندروم ژنتیک خاص

این افراد معمولا نیاز به کلونوسکوپی دارند و نه ازمایشات دیگر. غالبا غربالگری در سنین نوجوانی توصیه میشود، احتمالا در اوایل نوجوانی برای بعضی از سندرومها این غربالگری شروع میشود که بستگی به سندروم ژنتیکی و عوامل دیگر دارد.

اگر در معرض خطر افزایش ابتلا به سرطان کلورکتال هستید ( یا ممکن است احتمال دهید که باشید) برای غربالگری با پزشک خود مشورت کنید. پزشک شما میتواند بهترین روش و راهکار را به شما نشان دهدهمچنین مشخص میکند چه نوع برنامه غربالگری بر اساس خطر ابتلا به این بیماری برای شما مناسب است.

توضیحات بیشتر