پولیپهای روده ( ادنوم بدون پایه دندانه دار یا برپایه سطح)

وقتی از روده شما نمونه گیری شد نمونه های گرفته شده زیر میکروسکوپ توسط متخصص که سالها در این کار تجربه و مهارت دارد و اسیب شناس نام دارد مورد مطالعه قرار میگیرد. پاتولوژیست گزارش خود را برای هر نمونه تشخیصی به دکتر شما ارسال میکتداین گزارش به اینکه شما چگونه درمانی را باید انتخاب کنید کمک میکتد. سوالات و پاسخهای زیر به درک زبان پزشکی شما در استفاده از گزارش پاتولوژی بدست امده از نمونه گیری شما به شما کمک خواهد کرد.

اگر گزارش اشاره به کور روده ، روده بالارونده، روده میانی،و روده پائین رونده داشته باشد به چه معنا است؟

اینها همه قسمتهای روده بزرگ هستند، سیکوم اغاز روده است جائیکه روده کوچک مواد زائد را در درون روده بزرگ میریزد . روده بالارونده ، روده میانی، روده پایین رونده، و روده حلقوی قسماهای دیگر روده بعد از روده کور هستند. انتهای روده به راست روده یا مقعد وصل میشود جاییکه مواد زائد از انجا خارج میشود.

پولیپ روده به چه معنا است؟

یک پولیپ فرایند( رشدی) بافت از پوشش داخلی روده به حفره یا مرکز تو خالی روده بزرگ است. انواع مختلف پولیپ زیر میکروسکوپ متفاوت هستند. پولیپهای خوش خیم ( غیر سرطانی) رشد میکنند اما سرطان میتواند تنها در بعضی از انواع پولیپها شروع به رشد کند. این نوع پولیپها را میتوا ن بعنوان پولیپ پیش سرطانی تشخیص داد چرا که مهم است انها توسط جراحی برداشته شوند.

آدنوم(پولیپ ادنوماتوز) چیست؟

ادنوم یک پولیپ است که از بافتی که بسیار شبیه به پوشش طبیعی روده شما است تشکیل میشود اگرچه در چندین روش مهم که زیر میکروسکوپ دیده میشود متفاوت است در بعضی موارد سرطان میتواند از یک آدنوم شروع شود.

آدنوم‌های توبولی، آدنوم‌های توپولوویلوس، و ادنوم‌های ویلوس چیست؟

ادنومها میتوانند چندین الگوی رشد متفاوت داشته باشند که زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست تشخیص داده میشود. دو نوع اصلی رشد ادنومها وجود دارد: توبولی و ویلوس، بسیاری از آدنومها مخلوطی از هر دو الگو را دارند که ادنومهای توپولوویلوس نامیده میشوند. اغلب ادنومها که کوچک هستند کمتر از یک دوم اینچ یک الگوی رشد توبولی دارند. ادنومهای بزرگتر ممکن است یک الگوی رشد ویلوسی داشته باشند. آدنومهای بزرگتر غالبا سرطانهایی دارند که در انها رشد میکنتد. آدنومها با الگوی رشد ویلوس احتمال بیشتری دارد که سرطان در انها رشد کند. مهمترین نکته این است که مولیپ شما کاملا برداشته شده و هیچ نشانی از سرطان نباشد. الگوی رشد مهم است، زیرا کمک میکند به تعیین کردن اینکه چه زمانی شما به کلونوسکوپی بعدی نیاز دارید تا مطمئن شوید که در آینده سرطان در روده شما گسترش پیدا نمیکند.

اگر واژه ی چسبنده در گزارش بیایید به چه معنا است؟

پولیپهایی که تمایل به رشد پولیپهای کمی پهن و  همه جانبه را دارند بعنوان پولیپهای چسبنده شناخته میشوند.

اگر گزارش از واژه ی دندانه دار استفاده کند به چه معنا است؟

پولیپهای دندانی ( ادنومهای سرطانی) دارای ارههای دندانه های اره مانند هستند. که زیر میکروسکوپ تشخیص داده میشونددو نوع از این پولیپها وجود دارد که زیر میکروسکوپ کمی متفاوت به نظر میایند: ادنومهای بدون دندانه، ادنومهای دندانی، یا هر دو که باید برداشته شوند.

اگر گزارش ادنومها را از قبیل ادنوم عیر دندانی یا بدون پایه دندانه دار، یا ادنوم دندانی را نشان دهد منظور چیست؟

تین نوع پولیپها سرطانی  نیستند اما انها پیش سرطانی هستند به این معنا که انها میتوانند به سرطان تبدیل شوند. فردی که یکی از این پولیپ را داشته باشد ، احتمال ابتلا به سرطان روده در انها در اینده افزایش میابد بیشتر بیماران مبتلا به این نوع پولیپ ، هم اکنون سرطان در انها گسترش پیدا نکرده است.

اگر گزارش گسترش غیر طبیعی ، رشد نابهنجار بافتها، را نشان دهد به چه معنی است؟

دیسپلازی یک واژه ای است که نشان میدهد که چه مقدار پولیپ شما زیر میکروسکوپ شبیه به سرطان است پولیپهایی که فقط کمی غیر طبیعی هستند یا شبیه به سرطان نیستند. گفته میشود که دارای درجه کمی از دیسپلازی خفیف یا متوسط هستند. پولیپهایی که خیلی غیر طبیعی و شبیه به سرطان هستند در جه بالا یی از دیسپلازی یا ناهنجاری را نشان میدهد.مهمترین نکته این است که پولیپ شما کاملا برداشته شود و هیچ نشانی از سرطان وجود نداشته باشد . اگر دیسپلازی درجه بالا در پولیپ شما پیدا شود ممکن است شما نیاز به یک کلونوسکوپی تکراری ( پیگیری) زودتر از انچه که شما نابهنجاری درجه بالا یافت نکرده اید نیاز داشته باشیداما در غیر اینصورت در مورد دیسپلازی لازم نیست نگارن باشید.

چگونه با داشتن ادنوم میتواند مراقبتهای بعدی را تحت تاثیر قرار دهد؟

از آنجاییکه یک ادنوم داشتید لازم است که یک کلونوسکوپی دیگر نیز داشته باشید تا مطمئن شوید که هیچ ادنوم دیگری ایجاد نمیشود. وقتی کلونوسکوپی بعدی در پیش دارید باید طبق بعصی فاکتورها و عوامل بررسی شود مثلا چند عدد ادنوم دیده شده؟ ایا غدد بافتی نرم دارد؟ ایا درجه بالایی از نابهنجاری وجود دارد؟ زمان دقیق کلونکوسکوپی بعدیتان را با پزشکتان و در مورد جزئیات ان گفتگو کنید.

اگر ادنوم شما نمونه برداری شده باشد اما بطور کامل برداشته نشده باشد شما باید با پزشک خود در مورد درمانهای دیگری که لازم است صحبت کنید. اعلب مواقع، ادنومها در طول کلونوسکوپی برداشته میشوند. گاهی اوقات ادنوم ممکن است در طول کلونوسکوپی بیش از حد بزرگ باشد در چنین مواردی ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته باشید تا ادنوم خارج شود.

اگر گزارش پولیپهای هایپرپلازی را نشان دهد یعنی چه؟

پولیپهای هایپرپلاستیک یا هایپر پلازی معمولا خوش خیم هستند ( انها پیش از سرطان یا سرطان) نیستند و باعث ایجاد نگرانی نمیشود.

توضیحات بیشتر