محلول ضدعفونی کننده

برای درست کردن محلول ضد عفونی کننده به نکات زیر توجه کنید:

الکل قابل استفاده برای ضد عفونی کردن سطوح، اتانول (الکل اتیلیک) می‌باشد و سایر انواع الکل مانند متانول (الکل متیلیک یا الکل چوب) شدیدا سمی هستند.
اگر به الکل ۷۰ درصد آماده دسترسی ندارید، می‌توانید برای تهیه‌ی محلول ضد عفونی کننده، بشرح زیر عمل کنید:
مخلوط کردن ۷ قسمت الکل ۱۰۰ درصد با ۳ قسمت آب.
مخلوط کردن ۵ قسمت الکل ۹۶ درصد با ۲ قسمت آب.
مخلوط کردن ۴ قسمت الکل ۹۰ درصد با ۱ قسمت آب.
بهتر است برای تهیه‌ی محلول ضد عفونی کننده از الکل سفید استفاده کنید اما در صورت عدم دسترسی به آن، استفاده از الکل صنعتی (زرد) نیز مانعی ندارد. با اینحال به دلیل وجود مقادیری متانول در این الکل‌ها، از آن برای ضد عفونی کردن سطوح و در فضای‌های دارای تهویه‌ی مناسب استفاده کنید. استفاده‌ی افراطی از الکل، خصوصا الکل صنعتی، خود می‌تواند ضرر داشته و باعث مسمومیت شود.

 

نویسنده: سجاد زارع

کارشناس واحد آموزش و پژوهش