مشاوره ژنتیک و پیشگیری 

   حدود نیمی از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و اغلب سرطان‌های مهم، در صورتی که به موقع تشخیص داده شوند کاملاً قابل درمان می‌باشند. شناسایی خانواده‌های پرخطر و ارائه مشاوره به افراد در جهت تشخیص سندروم‌های ارثی سرطان و ناقلین احتمالی نقائص ژنی مرتبط با سرطان، نقش قابل توجهی در پیشگیری از بروز سرطان و شناسایی آن در مراحل ابتدایی که قابل درمان است، دارد.

   از طرفی اجرای برنامه‌های غربالگری منظم و استاندارد برای عموم مردم و غربالگری و پیگیری افراد مبتلا به سرطان درمان شده به طور ویژه، از مهم‌ترین اهداف این واحد می‌باشد.

خدمات

  • ارائه مشاوره ژنتیک به خانواده‌ی بیماران مبتلا به سرطان
  • بررسی بیماران و سایر افراد خانواده‌ها‌ی‌ در معرض خطر از نظر نیاز به انجام تست‌های ژنتیکی
  • مراقبت و پیگیری افراد در معرض خطر بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی                                       
  • مراقبت و پیگیری بیماران درمان شده بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی
  • برگزاری جلسات آموزش و مشاوره گروهی جهت بیماران و خانواده‌های آن‌ها
  • تحقیق و پژوهش در جهت کشف علل ژنتیکی سرطان‌های شایع و ارتقاء راه‌های کنترل و پیشگیری سرطان
  • اجرای برنامه‌های غربالگری منظم و استاندارد