پیشگیری از کرونا-(2019)

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس  کووید-19 (کرونای جدید)

با انتشار بیماری «کرونا-2019» در ایران و لزوم آگاهی از ماهیت این بیماری و توجه به نکات کلیدی در این زمینه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری دانشگاه تهران (گروه زبان چینی) اقدام به ترجمه دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا با عنوان «جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم» کرد که توسط جآنگ وِن‌هونگ در دانشگاه فودن شانگهای چین تهیه شده است.

۲۰۱۹ (COVID-19) می‌گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. ویروس COVID-19 ویروس جدیدی بوده و به خانواده ویروس‌هایی همچون سارس (سندروم تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگی‌های معمولی تعلق دارد. (که البته به‌ هیچ‌وجه یکسان نیستند.)

جآنگ وِن‌هوگ از دانشگاه فودن شانگهای چین در دستورالعملی تلاش کرده است در سه بخش و به ساده‌ترین شیوه ضمن توضیح مختصری از بیماری، راه‌ها و شیوه‌های مقابله با این بیماری را در سه بخش بیان کند.

1- آشنایی با التهاب ریوی ناشی از ابتلا به کووید-19

2- نکات کلیدی در پیشگیری فردی

3- شیوه‌های پیشگیری از ابتلا به کووید-19 در شرایط مختلف:

شرحی مختصر

در مسیر رفت‌وبرگشت از بیمارستان: زدن ماسک و رعایت کردن هنگام سرفه و یا عطسه کردن که برای جلوگیری از انتشار ویروس از دستمال و یا آستین خود استفاده نماییم. 

از حضور در مکان های پرازدهام و استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی پرهیز شود.

کاربران وسایل نقلیه عمومی مرتبا آنرا ضدعفونی نمایند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این دستورالعمل، کلیک کنید.

منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری