کمک نقدی

با وجود کمک‌های فردی و مردمی، امروزه به دلیل صنعتی و مدرن شدن اجتماعات گوناگون، همکاری و همراهی شرکت‌ها و سازمان‌ها نه تنها لازم است بلکه مکمل و تکمیل کننده کمک‌های مردمی است.
سازمان‌ها نیز می‌توانند در راستای مسئولیت اجتماعی خود با کمک‌های نقدی از بیماران مبتلا به سرطان مکسا حمایت نمایند و در این امر انسان دوستانه یاری رسان ما باشند.

جهت پرداخت آنلاین کمک‌های نقدی کلیک کنید