با وجود کمک‌های فردی و مردمی، امروزه به دلیل صنعتی و مدرن شدن اجتماعات گوناگون، همکاری و همراهی شرکت‌ها و سازمان‌ها نه تنها لازم است بلکه مکمل و تکمیل کننده کمک‌های مردمی است.
سازمان‌ها نیز می‌توانند در راستای مسئولیت اجتماعی خود با کمک‌های نقدی از بیماران مبتلا به سرطان مکسا حمایت نمایند و در این امر انسان دوستانه یاری رسان ما باشند.

جهت پرداخت آنلاین کمک‌های نقدی کلیک کنید

دریافت کمک های مردمی

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

ملت ۷۵۸۲ ۸۸۸۸ ۷۵ ۴۸۷۴ ۹۷۴۳ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴
رسالت ۶۲۱ ۶۵۶۵ ۱۰۵ ۲۳۱۵ ۱۰۰۲ ۷۲۷۰ ۵۰۴۱
به نام مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت آلاء