به گزارش روابط عمومی خیریه مکسا، غرفه‌های معرفی و ایستگاه سلامت مکسا در ایام محرم میزبان عزاداران حسینی بود. خیریه مکسا با همکاری هیات جوانان ماه بنی هاشم اقدام به ایجاد ایستگاه سلامت نمود که اقدامات و دستاوردهای این غرفه ها شامل موارد زیر می‌باشد:

  • معرفی خدمات مکسا به بیش از ۴ هزار نفر
  • انجام تست قند خون به تعداد ۴۲۰ مورد
  • انجام فشار خون به تعداد ۲۳۰ مورد
  • توزیع قلک مکسا به ۵۸۰ نفر
  • جذب کمک نقدی و غیرنقدی به ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان
  • برآورده شدن آرزوی ۱۵ نفر از کودکان تحت پوشش خیریه مکسا

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم