در هنگام بروز بیماری، یکی از معضلات اصلی بیماران و خانواده آن‌ها درگیری با مشکلات جانبی مرتبط با بیماری در خصوص پیگیری درمان در مراکز درمانی، سردرگمی به منظور دسترسی به منابع درمانی موجود و همچنین مشکلات زندگی روزمره به ویژه در حیطه مهارت‌های زندگی می‌باشد.

در مکسا، مددکار اجتماعی نیازهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیماران را شناسایی و در راستای حل این مشکلات تلاش می‌کند. هماهنگی و تسهیل‌گری دریافت خدمات درمانی و مراقبتی کلیدی‌ترین وظیفه مددکار اجتماعی در مراقبت حمایتی و تسکینی می‌باشد. به‌گونه‌ای که مددکار راهبری بیمار و خانواده جهت پیمودن بهینه مسیر درمان و مراقبت را در هماهنگی کامل با پزشک معالج و پزشک طب تسکینی بر عهده دارد. مددکار اجتماعی اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز در هر مرحله از دریافت خدمات را به بیمار و خانواده ارائه می‌دهد و هماهنگی‌های لازم در تیم درمانی و مراقبتی را ایجاد نموده و تسهیل‌گری‌های لازم جهت دریافت خدمات را انجام می‌دهد.   

 

تعداد کل پرونده های مرکز در سال 98 1189

 

بیماران سرپایی 548
زن 547 مرد 642 بیماران مراقبت در منزل 641
فوت شده   523 در قید حیات666
بیمارانی که پرونده مددکاری تشکیل داده اند 777 بیماران سرپایی 307
بیماران مراقبت در منزل 470

ويزيت دوره ای و تشکيل پرونده:

ويزيت دوره ای 305 20 مورد کلینیک

118 مورد منزل

 167 مورد تلفنی

تشکيل پرونده (شرح حال اولیه+ به روزرسانی) 1321 1053 مورد کلینیک

12 مورد منزل

256 مورد تلفنی

 

 

اقدامات ارائه شده

تعداد اقدام

هزینه(ریال)

کل اقدامات                                        

5259

7,335,815,500

اقدامات بیماران سرپایی                       

2202

3,858,406,000

اقدامات بیماران مراقبت در منزل            

3057

3,477,409,500

 

 

نوع نياز

تعداد اقدام

هزينه

مخارج زندگی

1217

2,029,061,000

تجهیزات پزشکی

1387

1,262,170,000

هزینه دارو

1216

1,644,724,500

هزینه درمان

739

1,897,449,000

سایر مالی

33

54,445,000

اشتغال

75

4,500,000

تحصیلی

144

159,900,000

اطلاعات درمانی- اجتماعی

149

15,130,000

حقوقی- قضائی

42

16,700,000

آسیب های اجتماعی

21

2,270,000

اجاره بها

31

64,710,000

بازدید منزل

77

32,250,000

بدهی

20

103,820,000

رفاهی تفریحی

63

44,685,000

مشاوره خانواده

25

3,420,000

سایر اجتماعی

20

581,000

مجموع

5259

7,335,815,500