خدمات پزشکی تسکینی

بسیاری از بیماران در طول دوره بیماری دچار علائم جسمی ناخوشایند شدیدی می‌شوند که در این شرایط دریافت خدمات پزشکی تسکینی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. این خدمات با بکارگیری روش‌های تخصصی، برکاهش مشکلات جسمی آزار دهنده ناشی از بیماری و همچنین عوارض سنگین دارویی و درمانی از قبیل درد، تهوع و استفراغ، مشکلات تنفسی، زخم‌ها و … متمرکز می‌شود. مکسا با ارائه مشاوره و مراقبت‌های تخصصی پزشکی تسکینی در کلینیک‌های بازتوانی، شبکه مراقبت در منزل و بخش‌های بیمارستانی خود به ارتقاء کیفیت زندگی بیمار به وسیله کنترل درد و علائم آزاردهنده بیماری مانند تهوع، استفراغ و … می‌پردازد.