وقتی کسی بیمار می شود، فقط خود او نیست که رنج می کشد. همه آنهایی که دوستش داشته اند نیز، با او هم درد می شوند. در طول دوره بیماری، بیشتر توجه ها به سمت بیمار و نیاز های او معطوف می شود.اما سرطان معمولا تمام خانواده و مخصوصا کسانی را که وظیفه مراقبت از بیمار را بر عهده دارند، تحت تاثیر قرار می دهد. ما خوب می دانیم چقدر پیچیده است که وقتی یکی از اعضای خانواده ات بیمار شده، بتوانی نقش خود را به درستی ایفا کنی. ما خیلی خوب می دانیم چقدر سخت است که وقتی از یک عضو خانواده ات پرستاری می کنی، مراقب خودت هم باشی.
ما در مکسا سعی داریم خدمات و اطلاعاتی را به خانواده و مراقبین بیمار ارائه کنیم که به ایشان در حفظ سلامت جسمی و روحی خود و اجرای صحیح وظیفه مقدس مراقبت و حمایت از بیمار کمک کند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.