وارد شدن به مکسا:

اینکه متوجه شوید که شما یا یکی از نزدیکان شما به سرطان مبتلا شده اید، می تواند هراس آور، سر در گم کننده، عجیب، غیر منتظره، ناراحت کننده و خیلی چیز های دیگر باشد. اما هرچه که باشد، معمولا آسان نیست؛ در حالی که ورود به مکسا آسان است. ما آماده ایم که خیلی زود، تمام توان خودمان را برای کمک به شما به کار ببندیم. فقط کافیست با طی کردن چند مرحله ی آسان، در مکسا پرونده تشکیل دهید. ما همه در یک تیم هستیم؛ در مقابل سرطان.

Becoming a MACSA Patient

It is not easy to face the fact that you or one of your family members has been diagnosed with cancer. But it is easy to become a MACSA patient through only a few easy steps. We are here to do our best in the shortest possible time to help you. We are all on one side; against cancer.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.