ابتلا به سرطان می تواند هراس آور، گیج کننده، عجیب، غیر منتظره، ناراحت کننده و بسیاری احساسات ناخوشایند دیگر باشد.

اما هرچه که باشد، آسان نیست؛ در حالی که ورود به مکسا آسان است. ما آماده ایم که خیلی زود، تمام توان خودمان را برای کمک به شما به کار ببندیم. فقط کافیست با طی کردن چند مرحله ی آسان، در مکسا پرونده تشکیل دهید.

ما همه در یک تیم هستیم؛ در مقابل سرطان.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.