نقش شما در مراقبت های تسکینی

دسترسی به مراقبت‌های حمایتی وتسکینی، در هر سن و در هر مرحله از بیماری حقی مسلم برای همۀ کسانی است که به آن احتیاج دارند. وجود مراقبت‌های تسکینی، کیفیت زندگی بیمار و مراقبین او و کیفیت مرگ مبتلایان به بیماری‌های پیشرفته را به طرز چشمگیری ارتقاء می‌…

مراقبت های حمایتی و تسکینی چیست؟

بیماری سرطان معمولا زندگی فرد مبتلا و خانواده‌اش را از مسیر طبیعی خارج نموده و بحران‌های چند وجهیِ فردی، اجتماعی، جسمی، روانی، معنوی و اقتصادی به همراه دارد. درمان‌های رایج سرطان (مانند شیمی درمانی، پرتودرمانی و جراحی) نیز به عنوان مراقبت‌های ع…
, ,

جراحی پستان و تأثیر روانی بر زنان

سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. در طول 4 دهۀ اخیر، افزایش میزان بروز سرطان پستان، آن را در زمرۀ بیشترین بدخیمی‌ها در میان زنان ایرانی قرار داده است.  تشخیص و درمان سرطان پستان، منجر به تغ…