,

مصاحبه با همایون ناجی اصفهانی به مناسبت روز جهانی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) معتقد است مراقبت‌های حمایتی و تسکینی باید در اولویت برنامه‌های سلامت عمومی و مـدیریت بیمـاری‌ها باشد. کشورها باید با یک سیاست مناسب و تدوین طرحی جامع برای پیـاده‌سـازی ایـن خـدمات، با توجه به منابع موجود خود برداشـتن هم…
,

خانواده عابدیان چرمهینی

سلا.ممنون از لطف و بزرگواری شما
,

خانواده شریفات

سلام.ممنون از محبت شما و بزرگوتری این موسسه خیریه که زحمات را برای مادر من کشیدند.خداوند هم به شماها توانایی بدهد و از زحمات خالصانه شما کمال تشکر دارم.…
,

خانواده کیانی

در مقام شما چه میتوانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و رحمت را بر رگهای خسته و کوفته مان جریان دادید.با عمر کوتاه خاکی؛قادر به جبران الطاف شما نیستیم؛پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف از روی عنا…