دکتر علی آرش انوشیروانی رئیس بخش های بستری مکسا در بیمارستان های فیروزگر و حضرت فاطمه (س) به سمت معاونت آموزش بیمارستان فیروزگر منصوب شد.

این انتصاب به دنبال موفقیت های چشمگیر این فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان،  از جمله عنوان استاد برتری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401 بوده است.

امید می ‏رود با تبیین جایگاه جدید ایشان  و سوق یافتن آموزش ها به سمت خدمات حمایتی و تسکینی، سرآغاز فصلی جدید در افزایش مهارت های پرسنل مکسا و بیمارستان فیروزگر در این حیطه تخصصی باشد.

مکسا در بیمارستان های فیروزگر، حضرت فاطمه(س) و شریعتی حضور دارد./