به گزارش روابط عمومی مکسا، روز سه شنبه 30 فروردین ماه آقای دکتر امیر نوروزی مدیر عامل و معاون درمان سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح از مرکز مراقبت‌های حمایتی تسکینی و بخش بستری یاس مکسا در بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران بازدید کرد.

در این بازدید دکتر جهانگیری، مدیر عامل موسسه مکسا به ارائه جامع فعالیت‌ها، اهداف و برنامه‌های آتی مکسا پرداخت و اجرای برنامه مدیریت جامع و بهینه سرطان در کشور را به‌عنوان بخش مهمی از اهداف بلند مدت مکسا مطرح نمود.
وی در ادامه به فراهم شدن خدمات ویژه برای مادران مبتلا در راستای افزایش کیفیت زندگی و رفع دغدغه بیماران و خانواده آنان پرداخت.

در پایان مدیرعامل و معاون درمان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بر ارائه خدمات جامع به بیماران صعب العلاج و رفع دغدغه‌های بیماران و خانواده آنها و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود بخصوص تشکل‌های مردم نهاد تاکید نمودند. وی با ارزشمند شمردن فعالیت‌های موسسه آمادگی خود را جهت همکاری با مکسا اعلام کرد.

در این راستا کمیته اجرایی متشکل از مدیر بیماری‌های خاص سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، مدیر کل شعبه تهران سازمان و مدیر شعبه تهران مکسا جهت انجام اقدامات لازم در این راستا تشکیل شد.