به گزارش روابط عمومی مکسا، دکتر محمد جهانگیری در شعبه اصفهان حاضر و ضمن نشست با همایون ناجی اصفهانی مدیر شعبه، با مسئولین واحدهای مکسا نیز جلسه‌ای داشت.
در این نشست همایون ناجی اصفهانی، مدیر شعبه اصفهان ضمن عرض خیر‌مقدم گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مکسا در شعبه اصفهان ارائه نمود، همچنین چالش‌ها و مسائل پیش روی مجموعه و راهکارهای مطلوب برای حل این موارد را عنوان کرد.

شایان ذکر است در این نشست مسئولین واحدها نیز نکات و نظرات خود را در خصوص مسائل جاری مکسا در اصفهان بیان کردند و در جهت رفع چالش‌ها درخواست‌هایی را از مدیرعامل داشتند.


دکتر محمد جهانگیری، مدیرعامل موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در شعبه اصفهان مکسا و عرض خدا قوت خدمت مدیر و پرسنل مجموعه گفت: استقلال رسمی مکسا از مجموعه‌های دیگر گروه انتخاب بسیار حائز اهمیت بوده، که این اتفاق افتاد و موسسه مکسا به صورت کامل از مجموعه آلاء استقلال رسمی پیدا کرد و ان‌شاالله این امر موجبات رشد هرچه بیشتر مجموعه وزین مکسا و خدمت رسانی بهتر به بیماران را فراهم نماید.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش مربی در حوزه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی با محوریت موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان را پذیرفته است و این امر با محوریت و برنامه‌ریزی مکسا، که در این حوزه تجارب عملی مطلوبی دارد ان‌شاالله انجام خواهد شد. شایان ذکر است در این راستا برای پزشکان مکسا گواهی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی صادر خواهد شد و از ظرفیت پرسنل مکسا به عنوان مربی در آموزش این حوزه استفاده می‌شد.

در حاشیه این نشست حکم دکتر هادی یزدانی به عنوان مدیر فنی موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) و حکم دکتر جلال کشاورز به عنوان مدیر فنی مرکز تماس و پاسخگویی، توسط مدیر عامل مکسا اعطاء گردید.