به گزارش روابط عمومی مکسا، مراسم تودیع و تقدیر از دکتر نفیسه مظاهری که از سال 1396 به عنوان پزشک در واحد کلینیک بازتوانی سرطان فعالیت می‌کردند با حضور دکتر محمدصالح طیب‌نیا، مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء و دکتر محمد جهانگیری مدیرکل مکسا برگزار شد.