179 بسته لوازم‌ تحریر به همت واحد مددکاری اجتماعی مکسا شعبه اصفهان تهیه و توزیع گردید.

به گزارش مددکاری اجتماعی مکسا شعبۀ اصفهان، روز دوشنبه 22 شهریور 179 بسته لوازم تحریر به یاری خداوند، همکاری خیرین و داوطلبین مکسا تهیه و به دست دانش‌آموزان خانواده‌های درگیر سرطان رسید.

مهرزاد مستاجران، مسئول واحد مددکاری اجتماعی مکسا، گفت: با همت داوطلبین واحد مددکاری اجتماعی مکسا، توانستیم 24 میلیون تومان، مبلغ مورد نیاز را از خیرین گرامی دریافت و بسته‌های لوازم‌ تحریر را به شرح زیر متناسب با نیاز دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دبیرستان تهیه و توزیع کنیم.

ردیف مقطع تعداد قیمت هر بسته (ریال)
1 پیش دبستانی 2 1،050،000
2 کلاس اول 12 1،050،000
3 کلاس دوم 13 1،050،000
4 کلاس سوم 10 1،200،000
5 کلاس چهارم 14 1،200،000
6 کلاس پنجم 17 1،200،000
7 کلاس ششم 22 1،200،000
8 کلاس هفتم 20 1،300،000
9 کلاس هشتم 12 1،300،000
10 کلاس نهم 15 1،300،000
11 کلاس دهم 12 1،700،000
12 کلاس یازدهم 16 1،700،000
13 کلاس دوازدهم 14 1،700،000
مجموع 179 236،450،000
هزینه‌های باربری 7،000،000