به گزارش روابط عمومی مکسا 185 بسته لوازم تحریر با کمک خیرین تهیه و به مناسبت سال تحصیلی جدید، به کودکان نیازمند تحت پوشش مکسا، هدیه شد.

زینب ناجی اصفهان، مدیر واحد مددکاری اجتماعی مکسا، شعبه اصفهان، ضمن قدردانی از خیرین افزود: از ابتدای مرداد ماه طی جلسات انجام شده با مدیر شعبه اصفهان مکسا، اقدامات اولیه انجام شد. جلساتی با خیرین و داوطلبین در زمینه جذب مشارکت‌های مردمی، هماهنگی، خرید و تحویل صورت گرفت و اهدای لوازم تحریر به شرح زیر انجام شد:

  • انتخاب 185 دانش آموز از فرزندان بیماران نیازمند؛
  • مشخص نمودن موارد مورد نیاز هر مقطع تحصیلی؛
  • مذاکره با خیرین و جذب مبلغ 53 میلیون و 600 هزار تومان مورد نیاز؛
  • آماده سازی 101 بن به ارزش 300هزار تومان؛
  • تحویل لوازم تحریر از 10 لغایت 20 شهریور در فروشگاه باران؛
  • تحویل 85 بسته لوازم تحریر به صورت حضوری در ساختمان مرکزی شعبه اصفهان.