ابعاد همکاری های پژوهشی مکسا در شعبه تهران با  مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های مردمی مکسا، در جلسه ای  که با حضور مدیران شعبه تهران با دکتر اسدی لاری، رئیس  مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر ناصر بخت، رئیس مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران  برگزار شد، درباره شیوه  همکاری های پژوهشی دو مرکز به ویژه در بیمارستان فیروزگر بحث و گفت و گو شد.

این نشست، پیرو پیگیری تفاهم نامه قبلی با مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان برگزار شد./