باسلام خدمت پرسنل و تمامی کسانی که در موسس آلاء خدمتگزاری برای بیماران را دارند. ما همگی خانواده‌ی خدادادی تقدیر وتشکر می‌کنیم که هیچ گونه کوتاهی برای مادر ما نکردید.

امیدواریم خداوند اجر و پاداش به شما عناینت کند ممنون از پیام تسلیت آمیزتان.