سلام.

ممنون بابت خدمات ارزنده شما خیرین و کادر بسیار مهربان و دلسوزی که دارید.