درود بر شما که با ارسال پیام تسلیت، مرا همراهی کرده و از بار غمی که بر شانه داشتم کاستید.

اجرتان برقرار و شادی به کامتان باد.
سرور گرامی از پیام تسلیت شما سپاسگزارم. انشاالله زنده و سر بلند باشید.