نه اینکه عددی باشم،دین و اخلاق و انسانیت حکم می کند از همه عزیزان، خواهران و برادران ایمانی که با حضور سبز خویش، و احساس پاک، و کلام تسلی بخش، ازثقل غم و اندوه ناشی از هجرت همسر از جان عزیزتر و بانوی با تقوا و فداکارم ،حاجیه خانم صمدی رحمت الله علیها،بکاهند تقدیر و تشکر کنم.

از خداوند متعال برای آن یار جانی علو درجه و رحمت و مغفرت الهی مسئلت می نمایم و برای شما حسن عاقبت در خیر و عافیت می خواهم و برای خودم شرح صدر و صبر گدایی می کنم.آمین یا رب العالمین💚❤🖤