با سلام خدمت شما

ضمن تشکر از زحمات آن مدیریت و پرسنل گرامی که همواره با صبر و بردباری کمک حال این خانواده بودید کمال تشکر را داریم امید است خداوند به شما جزای خیر دهد.

“من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”

من الله التوفیق