سلام، با تشکر از شما و قدردانی جهت تمام زحماتی که این مدت برای مادر اینجانب انجام دادید، خیلی خیلی سپاسگذارم