سلام خیلی ممنون پدرم را حلال کنید خیلی زحمت کشیدین عاقبت بخیر باشید.