سلام و ارادت
بسیار از لطف و مهربانی شما و تیم خوب مکسا سپاسگزارم.
ممنونم که این مدتِ سخت با ما همراه و همدل بودید.
خیر و نیکی روزیِ شما و یکایک عزیزان.
و روح تمامی رفتگان شاد