سلام و تشکر از شما و همه‌‌ی همکارانتان در مرکز خیریه‌آلاء که در این مدت ما را یاری کردند.

بخصوص جناب آقای‌دکتر سلوکی و جناب آقای‌دکتر مرندی و جناب آقای‌دکتر کشاورز.

باسپاس فراوان