با سلام و تشکر از زحمات بی دریغ شما و کادر مرکز آلاء. با  آرزوی توفیق روز افزون .