با سلام و درود فراوان به شما مدیر ارجمند و توانادر این مجموعه خیریه وهمه خواهران وبرادران فعال
،آرزوی سلامتی وسعادت برای همگی دارم.