درخشش تیم پژوهشی مکسا در کنگره بین المللی هماتولوژی و انکولوژی تبریز (مهر 1401) و گفت و گو با متخصصان حوزه سرطان برای توسعه مراقبت های تسکینی – حمایتی

 

دکتر پونه پیرجانی

 

 

دکتر حشمت اله حیدری

 

 

دکتر فاطمه کارگر

 

 

دکتر کوثر السادات حسینی

 

 

دکتر ندا فراهانی

 

 

دکتر میلاد صالحی

 

 

دکتر پیرجانی – دکتر رازانی

 

 

دکتر حسینی- دکتر صالحی – دکتر رازانی

 

 

استاد اردشیر قوام زاده

 

 

دکتر سحر توکلی آنکولوژیست

 

 

دکتر محمد بیگلری

 

 

دکتر متین سیف اللهی – دکتر محمد بیگلری – دکتر سحر توکلی – دکتر پونه پیرجانی