سری جدید آموزش‌های تیمی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی سرطان در مکسای شعبه تهران برگزار شد.

کلیات سرطان شناسی، اصول اولیه مراقبت‏ های حمایتی و تسکینی و چگونگی برقراری ارتباط موثر اعضای تیم با بیمار، خانواده و همکاران بر اساس آخرین منابع علمی جهان، سرفصل این آموزش ها بود.

دکتر پونه پیرجانی، مدیر مراقبت های حمایتی و تسکینی مکسا در بیمارستان شریعتی و دکتر مریم مظلوم، روانشناس، مدرسان نخستین جلسه بودند که 14 مرداد (1402) در سالن اجتماعات مکسا برگزار شد.