طرح و برنامه و سرمایه‌ انسانی

امین قاضی زاده

مسئول واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شروع فعالیت در مکسا: 1399

محمدرضا سروش

کارشناس سرمایه‌های انسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

نفیسه حیدرزاده

کارشناس فنی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: 1392