آموزش پیشگیری و غربالگری سرطان پستان برای کارکنان بیمارستان فوق تخصصی ترمیم و جراحی پلاستیک حضرت فاطمه (س) انجام  شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های مردمی مکسا، در این جلسه آموزشی دکتر شهلا مهدیزاده، پزشک عمومی و مسئول غربالگری سرطان پستان مکسا در شعبه تهران، با ارائه توضیحاتی درباره شیوع سرطان  در دنیا به عوامل خطرساز سرطان و فاکتورهای قابل پیشگیری در این بیماری پرداخت و اهمیت و رویکردهای غربالگری در سرطان پستان را تشریح کرد.

 در ادامه، رستمی زاده، کارشناس ارشد تغذیه درباره  اهمیت تغذیه سالم به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از سرطان صحبت کرد.