به گزارش روابط عمومی مکسا، جلسه همفکری در تاریخ 30 مهر با حضور مدیر عامل موسسه درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در محل مکسا برگزار شد.

رفیعائی مدیر عامل موسسۀ درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، با هدف دیدار و استفاده از تجربیات در حوزۀ مراقبت‌های حمایتی و تسکینی، در مکسا حضور یافت و گفت: با توجه به خدمات مکسا و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با بیمار و خانوادۀ او، مایل هستیم از تجربیات این موسسه بیشتر استفاده کنیم.

ناجی اصفهانی مدیر شعبۀ اصفهان مکسا در ادامه گفت: مراقبت‌های حمایتی و تسکینی حلقۀ گمشده در نظام سلامت ایران است که با نگاه خیرخواهانۀ خیرین اصفهان، برای اولین بار در این شهر، سپس در تهران راه‌اندازی شد و در حال حاضر شعبه‌های قم و  کاشان در حال راه‌اندازی هستند؛ اما نقاهتخانه یک بخش اساسی از زنجیرۀ درمان سرطان است که نیاز مبرم بیماران مبتلا به سرطان در ایران محسوب می‌شود.

مدیر مکسا ادامه داد:  ساخت و راه‌اندازی هاسپایس در شهر اصفهان با توجه به آمار بالای سرطان، یک نیاز ضروری است که فقط با همت و تلاش خیرین قابل اجرا است؛ به همین دلیل در اهداف بلندمدت مکسا، تاسیس نقاهتخانه یا خانۀ مهر ویژه بیماران مبتلا به سرطان، وجود دارد و امید داریم در این راه، همانند ارائۀ مراقبت‌های حمایتی و تسکینی با یاری خداوند، موفق باشیم.

رفیعائی در پایان جلسه ضمن تایید ضرورت ساخت نقاهتخانه، گفت: خوشحالیم که در اصفهان توانسته‌ایم بخشی از نیاز بیماران مبتلا به سرطان را با کمک خیرین رفع کنیم، تلاش خواهم کرد ضمن روشن‌سازی اهمیت نقاهتخانه، خیرین را برای ساخت و کمک به راه‌اندازی قانع کنم.