به گزارش روابط عمومی مکسا، دوشنبه 16 خرداد 1401 مراسم معارفه مدیر جدید شعبه تهران موسسه نیکوکاری مکسا برگزار شد.
این نشست در شعبه مکسا واقع در بیمارستان حضرت فاطمه (س) و با حضور دکتر جهانگیری، مدیر عامل موسسه، داوود نیکی، معاون لجستیک و زیر ساخت، دکتر علی محرابی بهار معاون برنامه‌ریزی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،  دکتر اعظم ولایتی معاون ارتباطات و مشارکت‌های مردمی، دکتر قلی‌زاده معاون آموزش و پژوهش، دکتر سیف الهی مدیر مراقبت در منزل بیمارستان حضرت فاطمه(س) و دیگر همکاران شعبه تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمد جهانگیری به بیان و شرح سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های جدید موسسه مکسا پرداخت و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات چندین ساله آقای داوود نیکی مدیر شعبه مکسا تهران، به خدمات ارزنده ایشان طی سال‌ها تلاش در شکل‌گیری فعالیت‌های موسسه اشاره کرد و از زحمات ایشان تقدیر نمود و حضور ایشان را به عنوان معاون لجستیک و زیرساخت موسسه فرصتی مغتنم در گسترش کار و انتقال تجربه دانست.

انتصاب دکتر سوزان حجت به عنوان مدیر مکسا شعبه تهران
در ادامه جلسه دکتر سوزان حجت به سمت مدیر جدید شعبه مکسا تهران، دکتر جواد عبادی به سمت مدیر توسعه و پشتیبانی شعبه تهران و دکتر پونه پیرجانی به سمت مدیر واحد مراقبت‌های حمایتی تسکینی مکسا واقع در بیمارستان شریعتی تهران منصوب شدند.

انتصاب دکتر جواد عبادی به عنوان مدیر توسعه و پشتیبانی شعبه تهران مکسا

انتصاب دکتر پونه پیرجانی به عنوان مدیر مراقبت های تسکینی شعبه تهران

در ادامه معاونین و مدیران موسسه به بیان راهکارهای مدیریتی مشترک در پیشبرد فعالیت‌های مکسا پرداختند.