کارشناس زخم مکسا موفق به دریافت معتبرترین گواهینامه بین المللی زخم شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های مردمی مکسا، قاسم حاجی لو از دپارتمان زخم و استومی مکسا، معتبرترین گواهینامه بین المللی  زخم های سرطانی، حمایتی و تسکینی را در کنگره بین المللی زخم اروپا دریافت کرد.

حاجی لو که عضو ثابت انجمن زخم اروپاست، با حضور  در  کنگره بین المللی زخم اروپا در استانبول موفق به دریافت معتبرترین گواهینامه بین المللی زخم  شد.

 برگزاری کنگره بین المللی زخم اروپا (EWMA ) 19 و ۲۰ اکتبر با شرکت کنندگانی از اروپا، آسیا و آمریکا  در شهر استانبول ترکیه برگزارشد.

در این کنگره بین المللی پزشکان برجسته ای مانند  پروفسور سباستین رئیس زخم اروپا از سوئیس، دکتر النا کندال درماتولوژیست از مادرید اسپانیا و دکتر آنا جراح عروق از کرواسی حضور داشتند.

قاسم حاجی لو کارشناس ارشد داخلی جراحی و دپارتمان زخم و استومی موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) و مسئول دپارتمان زخم و استومی بیمارستان بقیه الله است./