به منظور هم افزایی خیریه ها برای کمک به حل مشکلات بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان شعبه مکسا در کرمان رایزنی ها را با انجمن خیریه یاس آغاز کرده است.
به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های مردمی مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان(مکسا)، دکتر فاطمه میرزا صادقی مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن خیریه یاس اولین نشست خود را با مدیر مکسا شعبه کرمان برگزار کرد.در این نشست قرار شد اقدامات مؤثر برای بهره مندی جامعه هدف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
گفتنی است، خیریه یاس در کرمان که فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده تاکنون بیش از 6 هزار و 300 خانواده بیمار مبتلا به سرطان را تحت پوشش قرار داده است./