نشست خبری سازمان جهانی بهداشت برای ویروس جدید کرونا در انگلستان و آفریقای جنوبی

ویروس کرونا ی جدید و پیشگیری از آن

درحالی که موفقیت چند شرکت در تولید واکسن کرونا، مردم جهان را نسبت به پایان عصر کرونا امیدوار‌تر کرده است، اما تغییرات جدید این ویروس، آینده ی جهان را با ابهام مواجه کرده است. گزارشاتی از انگلستان و آفریقای جنوبی از به وجود آمدن شکل جدیدی از ویروس کرونا حکایت می کند. مطالعات نشان می دهد که قابلیت انتقال این شکل جدید ویروس نسبت به اشکال قبلی افزایش یافته است. در نشست خبری سازمان جهانی بهداشت که در یکم دیماه 1399 برگزار شد، ماریا فان کرکهوف مسؤول فنی برنامه های اضطراری سازمان جهانی بهداشت انتشار دو شکل جدید ویروس در انگلستان و افریقای جنوبی را تایید کرد. به گفتۀ دکتر فان کرکهوف، این دو شکل جدید، به سبب جهش ژنتیکیِ N501Y دچار تغییراتی شده اند. محققان هم اکنون در حال بررسی این ویروس ها از نظر امکان انتقال، عوارض (و شدت) بیماری و واکنش دستگاه ایمنی بدن انسان در برابر آن‌ها هستند. تحقیقات بر روی شکل جهش یافته ویروس که در انگلستان منتشر شده (که B117 خوانده می شود)، نشان می دهد که این ویروس امکان انتقال بیشتری نسبت به شکل های قبلی ویروس کووید 19 دارد. درحالی که اشکال قبلی ویروس کرونا به طور متوسط از هر فرد آلوده به 1.1 نفر دیگر اتنتقال می یافته‌اند، شکل جدید ویروس با شدت بیشتری از فردی به فرد دیگر منتقل می شود به نحوی که میزان متوسط انتقال از هر فرد آلوده به دیگران، 1.5به  نفر افزایش یافته است. با این حال به نظر می رسد شدت بیماری زایی و عوارض این ویروس نسبت به شکل های قبلی تغییری نکرده است. پژوهشگران همچنان مشغول بررسی این شکل جدید ویروس کرونا از نظر عوارض ایجاد شده و واکنش دستگاه ایمنی انسان در برابر آن هستند.

در این نشست مایکل رایان، رئیس بخش اورژانس سازمان جهانی بهداشت، تاکید کرد که هنوز راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس، مهمترین سلاح ما در برابر کروناست و روش های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای همه ی اشکال قدیمی و جدید آن یکسان است.

 

محمد سجاد زارع – کارشناس آموزش و پژوهش مکسا

نوشته شده بر اساس:

ویدئو –  جلسه شورای کرونا سازمان جهانی بهداشت – ژنو -1  دی‌ماه 1399