خانواده قنداقی

با تشکر از پیام همدردی شما، از کمک های شایان مادی و معنوی مرکز مکسا سپاسگزاریم و آرزوی سلامتی و بهورزی برای تمامی پرسنل آن مرکز را داریم.…

خانواده حسن پور

ممنون از لطف شما و اینکه در این مدت همراه ما بودید و زحمت زیاد کشیدید، خدا از شما راضی باشد.

خانواده طبایی

از خدمات ارزنده خیریه مکسا کمال تشکر را دارم. موفقیت و تندرستی کارکنان آن مرکز را از خداوند بزرگ خواستارم و از شما سپاسگزارم.