, ,

نقش روانشناس در طب تسکینی

مراقبت‌های تسکینی به معنی حمایت همه جانبه از بیماران و اعضای خانوادۀ آنها در هر مرحله از فرایند بیماری است. اعضای تیم مراقبت‌های تسکینی شامل آنکولوژیست، پزشک عمومی، روان‌شناس، پرستار، مددکار و مراقب معنوی استاعضای تیم مراقبت‌های تسکینی بخشی از یک گ…

اولین جلسه راه‌اندازی مراقبت‌های حمایتی در منطقه برخوار و میمه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مکسا، اولین جلسه بررسی و برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در منطقه دولت آباد،برخوار و میمه در تاریخ 12 شهریور برگزار شد. جلسه با حضور نماینده منطقه دولت آباد، برخوار، میمه و شاهین شهر، حاجی دلیگانی،دکتر …