یازدهمین جلسه آموزش سایکوانکولوژی با موضوع “چرا من؟” بر گزار شد

یازدهمین جلسه آموزش سایکوانکولوژی با موضوع “چرا من؟” در مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب برگزار شد. «چرا من؟» سوال شایع اغلب بیماران بعد از ابتلا به سرطان می باشد. این بیماران بعد از پی بردن به بیماری خود، این سوال برایشان پیش می آید …

برگزاری کارگاه آموزشی استومی برای بیماران مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب

نیمه دوم خرداد ماه سال جاری کارگاه آموزشی استومی با حضور بیماران در مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب برگزار شد. خانم آقایی کارشناس استومی در رابطه با چگونگی استفاده از کیسه های استومی و پیشگیری از ضخم شدن استوما صحبت کرد و در ادامه به سوالات و…

بازدید متخصصین سرطان از مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب

در خرداد ماه سال جاری متخصصین سرطان از جمله دکتر مهرزاد، دکتر خانی و دکتر محمودزاده در مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب گردهم آمدند و با مدیر مرکز و مدیرعامل موسسه آلاء به بحث و ارائه راهکارهایی در این حوزه پرداختند. طیب نیا مدیر عام…