نمونه برداری  (بیوپسی [بی – یُپ – سی]، Biopsy)

نمونه برداری آزمایشی پزشکی است که طی آن قسمتی از بافت یا تعدادی از سلول‌های فرد بیمار برداشته می‌شود و توسط متخصص آسیب شناسی یا با شیوه‌های شیمیایی بررسی می‌شود. روش های مختلفی برای نمونه برداری از بافت های مختلف وجود دارد. CNB، آسپیراسیون مایع (FNA) و نمونه گیری از مخاط، مثال هایی از روش های نمونه برداری اند. نمونه برداری ممکن است با کمک سونوگرافی (برای تعیین محل دقیق بافت مورد نظر) یا بدون آن انجام شود.