مراقب (Caregiver)

مراقب کسی است که به صورت فیزیکی، روحی و عاطفی و در امور روزمره از بیمار مبتلا به سرطان حمایت می‌کند. مراقبان معمولا از اعضاء خانواده و یا دوستان بیمار هستند و طیف متنوعی از مسؤولیت‌ها را در قبال نیازهای بیمار مبتلا به سرطان می‌پذیرند.