اضطراب (استرس، دلهره)

اضطراب (که به آن دلهره یا استرس یا گاهی دلشوره، تشویش یا نگرانی هم گفته می‌شود) احساسی ناخوشایند و مبهم از هراس است که منشا آن ممکن است برای فرد نامشخص باشد. این حالت موجب درماندگی و نگرانی می‌شود. اضطراب امری طبیعی ست ولی اگر کنترل نشود یا به صورت مزمن درآید باعث وقوع مشکلات زیادی می‌شود.

استرس اضطراب دلهره دلشوره