ماستکتومی [ماسْـ – تِکْـ – تُـ – می] (Mastectomy)

به عمل جراحی برداشتن پستان، ماستکتومی می‌گویند. این عمل معمولا برای درمان سرطان پستان و گاهی هم برای پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه، در کسانی که خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها زیاد است انجام می شود. در این جراحی معمولا یک یا چند گرۀ لنفی زیر بغل نیز برداشته می شوند.  ماستکتومی ممکن است با برداشتن پوست، نوک و یا عضلات دیوارۀ سینه همراه باشد.

ماستگتومی برداشتن سینه